a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

|

0-2343-8899 ต่อ 217, 218 และ 113

การฝึกงานคือการถ่ายเอกสาร จริงหรือ?

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 A day in a life @ GCP

โอกาสที่จะได้สัมผัสประสบกาณ์จริง
ชีวิตการทำงานในสายธุรกิจการโรงแรม
เตรียมความพร้อมสำหรับ
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ผู้ชนะเลิศโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร
พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

ผู้ชนะเลิศโครงการ

ผู้ชนะเลิศโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาทและโอกาสในการร่วมงานกับทางบริษัท

รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2

ผู้ชนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

เบี้ยเลี้ยงรายวัน วันละ 400 บาท ประกันอุบัติเหตุประกาศนียบัตร หนังสือรับรองการฝึกงาน

นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

ประสบการณ์ทำงานอย่างแท้จริง

เมื่อฝึกงานจบน้องๆ จะได้รับประกาศนียบัตร
และสามารถเก็บชั่วโมงการฝึกงานได้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 พ.ย. – 14 ธ.ค. 61

เหลือเวลาอีก

ตัวอย่างคลิป VDO สำหรับยื่นสมัครการฝึกงาน