a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

|

0-2343-8899 ต่อ 217, 218 และ 113

GCP GCP Young Talents Internship program

ระยะเวลาการคัดเลือกนักศึกษา

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 พ.ย. – 14 ธ.ค. 61

คัดเลือกรอบที่หนึ่ง 17 – 21 ธ.ค. 61

ประกาศผลรอบที่หนึ่ง 27 ธ.ค. 61

คัดเลือกรอบตัดสิน 19 ม.ค. 62

ประกาศผลประกาศผลผู้มีสิทธิ์ผ่านเข้าร่วมโครงการ 25 ม.ค. 62

เริ่มโครงการฝึกงาน 27 พ.ค. – 1 ส.ค. 62

GCP GCP Young Talents Intership program

ASSESSMENT DAY

การคัดเลือกรอบตัดสิน: SAT 19 JAN 2019

ทำไมต้องมี ASSESSMENT DAY ?

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการคัดเลือก เราจะให้น้องๆนักศึกษาเข้าร่วมพูดคุยกับบรรดาผู้บริหาร พนักงานพี่เลี้ยง (mentor) และทำกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย เช่น ทำข้อสอบภาษาอังกฤษ วัดความสามารถทางวิชาการความรู้พื้นฐานการโรงแรม

  • สัมภาษณ์ พูดคุยทั่วไปกับหัวหน้างานพี่เลี้ยง (mentor) ของคุณ วัด First Impression และพฤติกรรม
  • สัมภาษณ์ พูดคุยทั่วไปกับผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับเหตุการ์ณสมมุติทางธุรกิจด้านโรงแรม
  • ประชุมทีมร่วมกับผู้สมัครคุณอื่น วัด ปฎิพานไหวพริบ ทศันคติ และพฤติกรรม

เราทำกิจกรรมนี้ไปเพื่ออะไร?

เราจัดกิจกรรมเหล่านี้ เพื่อที่จะสามารถประเมินความสามารถของน้องๆนักศึกษาได้อย่างแม่นยำ และยุติธรรม ในขณะเดียวกันน้องๆนักศึกษาจะได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานในหนึ่งวันของเครือโรงแรม GRANDE CENTRE POINT